Wie zijn wij

Als gemeenschap vinden we het belangrijk om in goede en slechte tijden met elkaar mee te leven. Dat kan op verschillende manieren. Bij gebeurtenissen die gepaard gaan met veel kosten of schade kan een financiële handreiking zijn als een beker koud water.

De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst wil daarbij een doorgeefluik en coördinatiepunt zijn om financiële middelen te verzamelen en anoniem door te geven aan de betreffende persoon en/of familie.

De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd:

Het verlenen van financiële steun aan inwoners van de gemeente Staphorst in geval van hoge kosten of grote schade aan hun persoon en/of goederen , waarvoor geen of onvoldoende recht op vergoeding jegens anderen bestaat.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door inwoners van de gemeente Staphorst.

J. Kuijers, voorzitter
(directeur basisschool)

E. Ritsma, secretaris en penningmeester
(notaris)

R. Slager
(zelfstandige in de autobranche)