Tractor en trein botsen op overweg in Staphorst

Update: Actie gesloten

Zaterdagavond 7 januari 2023 is een trein in botsing gekomen met een stilgevallen tractor op de spoorwegovergang Gemeenteweg in Staphorst. Er is geen sprake van persoonlijk letsel, maar de materiële schade is enorm.

De getroffen familie Van der Horst is zelf financieel aansprakelijk voor de schade, die meerdere tonnen in euro’s bedraagt.

De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst heeft, op verzoek van bekenden, een actie opgestart om te helpen in deze financiële nood door het bankrekeningnummer hiervoor open te stellen. Daarnaast is er in afstemming met de stichting ook een Doneeractie (crowdfunding) gestart.

Helpt u ook mee om deze familie te helpen?

U kunt uw gift (onder vermelding van ‘tractor’) overmaken op bankrekeningnummer
NL78 RABO 0158 6076 19 ten name van Stichting Staphorst helpt Staphorst.
(De gevers blijven anoniem voor de getroffen familie)

Tractor en trein botsen op overweg in Staphorst(Video) | Meternieuws.nl

Tractor en trein botsen op overweg in Staphorst – YouTube

Ook kunt u uw gift overmaken naar de Doneeractie:

https://www.doneeractie.nl/materi-235-le-gevolgschade-fam-van-der-horst/-72263

De afdracht van de opbrengst van de Doneeractie verloopt ook via het bankrekeningnummer van de stichting.