Omzien naar elkaar

Helpt u ook mee om financiële steun te geven?

Hoe werken wij

Het stichtingsbestuur reageert op tips en reacties vanuit de gemeenschap bij het ontstaan van een bepaalde gebeurtenis. Als uit die tips of reacties blijkt dat er sprake is van hoge kosten of grote schade aan een persoon en/of goederen, waarvoor geen of onvoldoende recht op vergoeding jegens anderen bestaat, komt de stichting in actie.
Er wordt dan een publicatie uitgegeven met de oproep om financiële steun te geven via het bankrekeningnummer van de stichting.
De giften worden anoniem doorgegeven aan de betreffende persoon of familie.